O obci Bojničky

Poloha obce: Obec leží na juhozápadnom okraji Nitrianskej pahorkatiny v doline potoka Jarčie. Obec sa nachádza 5 km smerom na juh od Hlohovca.

Prvá písomná zmienka: z roku 1113

Vývin názvu obce: r. 1113 Boencza, r. 1256 Boymuch, r. 1275 Bajanch, 1773 Bajnocska, 1808 Bojnička, r. 1920 Bojničky.

História a zaujímavosti o obci: Na území obce sa našli archeologické nálezy dokladajúce osídlenie z mladšej doby bronzovej a tiež sa našlo aj pohrebisko z obdobia Veľkomoravskej ríše. V období vzniku prvej písomnej zmienky patrila časť obce hradu Hlohovec a časť zoborskému kláštoru. Vpády Tatárov zdecimovali obyvateľstvo obce, ktorého počet sa výrazne zredukoval aj vplyvom hladomorov a epidémii. V 13. storočí prešla do vlastníctva hradu Szolgagyör (Posádka). O 16. storočia bola vo vlastníctve hlohovského panstva. Postupne tak patrila obec Turzovcom, Forgáčovcom a Erdődyovcov. Pre hlohovský pivovar sa v tejto oblasti pestoval chmeľ.

Obec je známou vinohradníckou lokalitou. V súčasnosti v nej žije približne 1345 obyvateľov. V obci sa každoročne koná Jarný beh obce. Obec sa môže pýšiť veľmi silnou tradíciou v juniorskej atletike. Atletický klub Bojničky dosahuje dlhodobo najvyššie priečky v rámci celého Slovenska.


 
  Poštová adresa
Obecný úrad Bojničky
Bojničky č. 90
920 55 Bojničky
 
  Kontakt

Starosta: Igor Bojnanský
tel.:
033 73 20 234
email:
obecbojnicky@mail.t-com.sk
web:
www.bojnicky.sk