O obci Červeník

Poloha obce: Obec leží v južnej časti považského výbežku Podunajskej roviny na nive Váhu a Dudváhu. Obec sa nachádza 6 km severozápadne od Hlohovca.

Prvá písomná zmienka: z roku 1113

Vývin názvu obce: r. 1113 Bin, 1254, Been, 1294, Edeuthbiny, 1317Verusvar, 1375 Wereswar, 1773 Veresvar, Veresvár, 1920 Verešvár, 1948 Červeník.

História: z katastrálneho územia obce sú známe bohaté archeologické náleziská. Dokladované je osídlenie z neolitu, objavili sa sídliskové nálezy zo staršej i mladšej doby železnej, doby rímskej a slovanskej, no i staromaďarské kostrové pohrebisko z 10. storočia. Začiatkom 12. storočia bola obec majetkom zoborského kláštora. V roku 1294 predal obec Abraham Rufus comesovi Abovi. Od roku 1375 boli jej majitelia Hunt-Poznanovci a neskôr patrila viacerým šľachtickým rodom. Je zaujímavé, že pôvodná obec ležala na mieste súčasného Leopoldova. V roku 1665 odkúpila časť chotára od Adama Frgáča Uhorská kráľovská komora pre potreby vybudovania pevnosti. Práca na pevnosti spôsobila, že osídlenie obce sa presunulo do jej súčasnej polohy.
V priestoroch kultúrneho domu a amfiteátra Červeník sa počas roka usporadúvajú početné kultúrno-spoločenské akcie s celoslovenskou pôsobnosťou ako napr. Rocková Jeseň.

 
  Poštová adresa
Obecný úrad Červeník
Kalinčiakova 26
919 33 Červeník
 
  Kontakt

Starosta: Marián Mihálik

tel.:
033 7341127
email:
cervenik@cervenik.sk
web:
www.cervenik.sk