O obci Dvorníky

Poloha obce: Obec leží v juhozápadnej časti Nitrianskej pahorkatiny v doline potoka Jarč. Obec sa nachádza 10 km južne od Hlohovca.

Prvá písomná zmienka: z roku 1247

Vývin názvu obce: r. 1247 Vduornuc, r. 1773 Udvarnok, r. 1923 Uďvarnok, r. 1927 Dvorníky.

História: V katastri obce sa našli pozostatky osídlenia z neolitu, sídliská z doby bronzovej, staršej aj mladšej doby železnej a z doby rímskej. Archeologickou lokalitou je aj staromaďarské pohrebisko z 10. storočia. V polovici 13. storočia patrila obec Nitrianskemu hradu a potom hlohovskému panstvu. Obec a jej okolie je veľmi známa pestovaním vinohradov a dorábaním kvalitných vín.


 
  Poštová adresa
Obecný úrad Dvorníky
Dvorníky, č. 428
920 56 Dvorníky
 
  Kontakt
Starosta: Mgr. Ľuboš Gubáň

tel.
:+421 33 7442223
email: starosta.dvorniky@stonline.sk
web:
www.dvorniky.sk