O obci Horné Trhovište

Poloha obce: Obec leží v západnej časti Nitrianskej pahorkatiny, pri úpätí južného výbežku Považského Inovca v blízkosti bočného prítoku Radošinky. Obec sa nachádza 9 km severovýchodne od Hlohovca.

Prvá písomná zmienka: z roku 1156

Vývin názvu obce: r. 1156 Vasar, r. 1332 – 1337 Vasaret, r. 1343 Wasard, altera Wasard, r. 1773Horne Wassardicze, Ober – Wascharditz, Felső – Vassard, r. 1920 Horné Vašardice, r. 1948 Horné Trhovište. V rokoch 1979 – 1990 bola obec pričlenená k obci Horné Otrokovce.

História: V polovici 13. storočia patrila obec Huntovcom. Už z roku 1332 je písomne doložená existncia fary a z roku 1343 aj kostol zasvätený sv. Bartolomejovi. Neskôr obec vlastnili zemepanskí komposesori. Vlastnícke rody boli tieto – Jeszenszky, Zerdahelyovci, Benköovci a iným.


 
  Poštová adresa
Obecný úrad Horné Trhovište
Horné Trhovište č. 73
920 66 Horné Trhovište
 
  Kontakt

Starosta: Ing. Tibor Veľký

tel.:
033 7444121
email:
ouhtrhoviste@wircom.sk