O obci Tekolďany

Poloha obce: Obec leží v západnej časti Nitrianskej pahorkatiny pri hornom toku Tekoldianskeho potoka. Obec sa nachádza 13,5 km severovýchodne od Hlohovca.

Prvá písomná zmienka: z roku 1310

Vývin názvu obce: r. 1310 Tekulchen, r. 1342 Tukulchen, 1773 Tökőld, Tekolgyan, Tekolgyany, r. 1920 Tekolďany. V rokoch 1975 – 1990 bola obec pričlenená k obci Horné Otrokovce.

História: Na území katastra obce sú známe nálezy dokazujúce osídlenie územia v neolitickej dobe. V 14. storočí patrila obec rodu Hunt-Poznanovcom. V nasledujúcich storočiach bola obec vo vlastníctve hlohovského panstva, a teda jej majitelia sa menili podľa toho, kto bol na jeho čele.


 
  Poštová adresa
Obecný úrad Tekolďany
Tekolďany č.30
920 62 Horné Otrokovce
 
  Kontakt

Starosta: Alena Rolincová

tel.:
033 7446162
email:
obectekoldany@zoznam.sk