Zobraziť Skyť viac informácií

Výrazný podiel na možnostiach spoločenského vyžitia, oddychu a príjemného strávenia voľných chvíľ v regióne Hlohovec majú aj zariadenia na to určené, ako napríklad divadlá, kiná, amfiteátre. Tieto priestory sú podľa práve realizovaného programu určené ako pre náročného diváka, tak i zábavu a relax pre široké publikum. Mimo kultúrnych domov a rôznych verejných spoločenských miestností určených na realizáciu pestrej palety kultúrno-spoločenských podujatí, nájdeme v regióne aj budovu divadla, kina či amfiteátru. Empírové divadlo je skutočným architektonickým i pamiatkovým skvostom európskeho významu, ktoré pre svoju vynikajúcu akustiku bolo vyhľadávané umelcami už v čase svojho vzniku pred vyše dvesto rokmi. V súčasnosti stále ponúka svoje priestory pre itinerár kultúrnych podujatí. Záujemca o oddych iného typu môže navštíviť kino v Hlohovci. Amfiteátre v Maduniciach, Červeníku a Horných Otrokovciach slúžia pre potreby realizácie rozmanitých slávností, festivalov a vystúpení, z ktorých sú niektoré celoslovensky známe, kvalitne obsadené i bohato navštevované. Historický objekt amfiteátra v hlohovskej Zámockej záhrade zo začiatku 19. storočia sa v súčasnosti rekonštruuje pre účely efektívneho kultúrno-spoločenského využitia.