POI_Aluvium-Vahu-Sulekovo-H.-Zelenice_-(2)

Alúvium Váhu medzi Šulekovom a Hornými Zelenicami

Priestor ohraničený upraveným korytom Váhu a hrádzou ohraničený obcami Šulekovo a Horné Zelenice vypĺňajú pozostatky pôvodných meandrov Váhu s neoceniteľnými krajinárskymi hodnotami vŕbovotopoľových lužných lesov. Terénne zníženiny vyplnila podzemná voda a vytvorila mokrade. Tento úsek alúvia bol navrhnutý za chránený areál okresu Hlohovec. Okrem typických zástupcov mäkkého luhu tu nájdeme aj trnku obyčajnú. Prítomnosť vody vyhovuje užovke fŕkanej.

Miesto je významnou lokalitou prelietajúcich aj hniezdiacich vtákov. Významné je aj z hľadiska krátkodobej rekreácie, rybárstva a poľovníctva.

 
)
  Adresa
920 01 Hlohovec
 
  Kategórie
 
  Najbližšie zástavky (vzdušnou čiarou)
  • Hlohovec,Šulekovo,Mier 540m
  • Autobusová zastávka 840m
  • Horné Zelenice,,Terezov 1,7km
  • Autobusová zastávka 1,9km
  • Hlohovec,Šulekovo,STS 2,1km