Štrkovisko Podšomod

Štrkovisko Podšomod pri ľavej hrádzi rieky Váh v súčasnej dobre prechádza poslednými štádiami prirodzeného vývoja, tzv. sukcesie. Z korčuliarskej dráhy na hrádzi tak môžeme pozorovať typické znaky tohto procesu, kedy pôvodne dominantnú vodnú plochu a strmé štrkové brehy porastú pálky, trste a topoliny a zo štrkoviska vznikne mokraď. Mokradné biotopy majú veľmi dôležitým význam predovšetkým ako biotopy vodného vtáctva. Ich rapídny úbytok vplyvom kultivácie viedol Československo dňa 02.07.1990 k podpísaniu Rámsarského dohovoru.

)
  Adresa
920 01 Hlohovec
 
  Kategórie
 
  Najbližšie zástavky (vzdušnou čiarou)
  • Hlohovec,Šulekovo,Mier 1,1km
  • Autobusová zastávka 1,3km
  • Autobusová zastávka 1,5km
  • Hlohovec,,Hlohová ul. 2km
  • Hlohovec,,pošta MHD 2km