h_zelenice_strkoviska,-mokrad,-luh-127

Mokrade pri obci Horné Zelenice

Krása mokradí pri obci Horné Zelenice sa slovami nedá opísať. Pre blízkosť hlavného koryta Váhu sú vodné plochy zaplnené aj počas najhorúcejších dni. Tento stav umožnil zachovať na brehoch pôvodné porasty topoľa čierneho a bieleho, na hladine mokrade leknicu žltú, na brehoch okrasu okolíkatu a husté porasty trste a pálky.

Husté porasty umožňujú nerušený život typicky vodného vtáka - bučiaka nočného. S bežných druhov sa tu vyskytuje kačica divá, labuť hrbozobá, volavka popolavá. Spoločenstvá vodného hmyzu zastupuje rod vážok a šidiel. Na bylinnej etáži môžme spozorovať aj hojne sa vyskytujúce vretienky.

Mokraď má nenahraditeľnú ochrannú, ekologickú a estetickú hodnotu.

 
)
  Adresa
920 01 Hlohovec
 
  Kategórie
 
  Najbližšie zástavky (vzdušnou čiarou)
  • Horné Zelenice,,obec 1,7km
  • Horné Zelenice,,Terezov 1,8km
  • Dvorníky,Posádka 2,1km
  • Autobusová zastávka 2,5km
  • Dolné Zelenice,,obec 2,5km