Križovatka pod Posádkou

Nachádzame sa na križovatke ciest; severne popri Váhu vedie poľná cesta do Hlohovca, západne prídeme na štrkovú pláž priamo pri Váhu. Juhozápadne prídeme k ústiu mŕtveho koryta Váhu, ktoré sa tiahne zhruba 1 km od ropovodu Družba, paralelne s Váhom a býva periodicky zaplavované. Podklad tohto miesta tvorený mocnými aluviálnymi sedimentmi s vysokou hladinou podzemnej vody s periodickými záplavami umožňujú existenciu nádhernej mokradnej vegetácie, ktorá je zastúpená: Červenavcom prerastenolistým a plavajúcim, stolístkom klasnatým. Na brehu zvykne rásť kosatec, praslička a žabník. Najhojnejšie sa vyskytuje vrbica vŕbolistá a mäta vodná.

Juhovýchodne od odbočky sa cesta rozdeľuje na poľnú cestu pod Posádkou a poľnú cestu popri koryte Váhu. Obe cesty končia v spoločnom bode - Plynovom moste cez rieku Váh. Výhodou tej popri Váhu je nielen estetický zážitok, ale aj hojnosť liečivých bylín: rebríčka obyčajného, skorocela prostredného a repíka lekárskeho.

)
  Adresa
92 056 Dvorníky
 
  Kategórie
 
  Najbližšie zástavky (vzdušnou čiarou)
  • Dvorníky,Posádka 910m
  • Horné Zelenice,,obec 1,2km
  • Dolné Zelenice,,obec 1,4km
  • Dolné Zelenice,,obec 1,4km
  • Železničná stanica Dolne Zelenice 2,2km