Vŕba biela

Šulekovské štrkovisko

Oplotený areál štrkoviska sa nachádza pri k.ú mestskej časti Šulekovo. Severnú hranicu tvorí priemyselný areál spoločnosti Vetter Slovakia, spol. s r.o., východnú hranicu cesta pripájajúca sa na štátnu cestu č. 513. Západnú a južnú hranicu tvorí intravilán m.č. Šulekovo. Štrkovisko je naštevnikovi ponúka vhodné podmienky na športový rybolov, člnkovanie a v zime na korčulovanie. Prístup do areálu je z jeho južnej časti, pri chatkách. Geologický podklad tvoria aluviálne sedimenty Váhu, na ktorých z typických predstaviteľov stromovej etáže rastie skupina stromov topoľa čierneho. Na východnom brehu nájdeme solitér vŕby bielej, na západnom niekoľko jedincov topoľa bieleho. V severnej časti rastie umelo nasadená borovica čierna. Mierne brehy sú porastené pálkami a trsťou, ktoré poskytujú útočisko prelietajúcim vtákom.


 
)
  Adresa
920 01 Hlohovec
 
  Kategórie
 
  Najbližšie zástavky (vzdušnou čiarou)
  • Hlohovec,Šulekovo,rázc. 500m
  • Hlohovec,Šulekovo,rázc. 530m
  • Hlohovec,Šulekovo,rázc. 540m
  • Autobusová zastávka 840m
  • Hlohovec,Šulekovo,rázc.čerp.st. 910m