POI_Vyhliadka-na-vodnu-nadrz-Slnava_

Vyhliadka nad vodnú nádrž Slňava

V mieste kde okres Hlohovec končí na severnom svahu Inoveckého predhoria mladou dubinou, naskytá sa turistovi jedinečný výhľad. Ponad stavebniny obce Sokolovce je nádherný výhľad na CHVU Slňava a piešťanské sídlisko Adama Trajana. Pri priaznivej viditeľnosti je vidno na Malé Krapaty s vrchom Veľký Plešivec a Čachtický hrad. Údolnica príležitostného potoka nás južne zavedie okolo horárne obce Jalšové späť do okresu Hlohovec. Po vrstevnici na juhozápad je možnosť zostúpiť do Jalšového z cez vyhliadku Polachnové.

 
)
  Adresa
922 31 Jalšové
 
  Kategórie
 
  Najbližšie zástavky (vzdušnou čiarou)
  • Sokolovce,,OcÚ 1,7km
  • Sokolovce,,RD 1,8km
  • Sokolovce,,RD 1,8km
  • Jalšové,,obec 1,9km
  • Jalšové,,obec 1,9km