Pohľad na sever ponad Horný Dudváh

Stará cesta Trakovice - Šulekovo cez Háje

Cez mostík ponad Horný Dudváh po približne 1,5 km prechádzame na východ čiastočne spevnenou cestou lemovanou drevinami z rodu topoľov k malému lesíku. Lesný porast Háje predstavujú posledné pozostatky lužného lesa nivy Dudváhu v katastri obce Trakovice a pre obec majú nenahraditeľnú ekologickú aj estetickú hodnotu. Navzdory faktu, že lesíku v dôsledky antropického zásahu už v súčasnosti nedominujú jasene, bresty, ale skôr jasene, duby a hraby je porast pre dobrý prístup predurčený na edukačné projekty. Háje sú rozdelené telesom diaľnice Bratislava - Žilina na dve časti. Pri spiatočnej ceste do intravilánu obce na pravej strane míňame Červenický kanál, ktorý sa pri ceste "stráca v spleti" melioračných kanálov. V kanály pozdĺž cesty sa vyskytuje okrasa okolíkatá, praslička močiarna, kosatec žltý a štetka obyčajná. Počas skorého leta v lesnom poraste rastie kosatec trávolistý, pľúcnik a cesnačka lekárska. Pre živočíchy žijúce v bezprostrednom okolí toto miesto predstavuje jediný priestor svojho druhu v katastri.

 
)
  Adresa

919 33 Trakovice

 
  Kategórie
 
  Najbližšie zástavky (vzdušnou čiarou)
  • Trakovice,,Dudváh 680m
  • Trakovice,,Dudváh 710m
  • Trakovice,,čakáreň 800m
  • Trakovice,,čakáreň 810m
  • Trakovice,,rázc. 1,1km