POI_Trakovicky-priehlad_-(3)_zamok

Trakovický priehľad

Na spevnenej poľnej ceste vedúcej z obce Trakovice južne do obce Bučany, v mieste kde elektrické vedenie smerujúce na východ križuje časť remízky leží miesto, ktoré sekundárne umožnilo vznik významnému prvku krajinárskej tvorby - priehľadu. Priehľady boli už v minulosti významným nástrojom na vyzdvihnutie dominanty krajiny, či už prírodného alebo historického charakteru. Zapadajúce júnové slnko tak prepožičiava Hlohoveckému zámku jeho zašlú slávu, keď bol dominantnou stavbou kraja. Ľahšie si tak možno predstaviť dobu, keď Dolnovážska niva nebola "preťatá" cestami pre automobily, no prašnými poľnými cestami a lužnými hájikmi jazdili do zámku koče a povozy.


 
)
  Adresa
919 33 Trakovice
 
  Kategórie
 
  Najbližšie zástavky (vzdušnou čiarou)
  • Trakovice,,rázc. 1km
  • Trakovice,,čakáreň 1,1km
  • Trakovice,,čakáreň 1,1km
  • Autobusová zastávka 1,1km
  • Trakovice,,Dudváh 1,2km