POI_Lipiny_-(5)_strom.-etaz

Lipiny

Lipiny sú uzemím porasteným zapojeným lesom, zo severu a juhu ochraničeným poľami, ktoré v najjužnejšej časti zasahuje do ochranného pásma PR Sedliská. Tento "100 metrový nárazník" udržuje tlak okolitých agrobiocenóz na prírodnú rezerváciu a zabezpečuje refúgium pre faunu i flóru. V ochrannom pásme PR Sedliská platí 3. stupeň územnej ochrany.

V južnom cípe pri prírodnej rezervácií ponúka aj jedinečnosť - viac ako storočnú lipu veľkolistú. Od lipy malolistej ju odlišujú biele chĺpký na žilnatine zo spodnej strany listu. Zloženie stromovej etáže je v južnej časti skutočné pestré. Medzi najzastúpenejšími druhmi stromov navzdory názvu lesa nájdeme hrab obyčajny, hloh jednosemenný, dub letný, liesku obyčajnú, javor poľný. Na severozápadnom okraji lesa môžeme nájsť pagaštan konský, jaseň štíhly, kalinu siriputkovú a čerešňu vtáčiu. Bylinnú etáž reprezentuje kokorík voňavý, hrahoch jarný a konvalinka voňavá.

Rozhranie lesných a poľných biocenóz vyhovuje srnčej a diviačej zvery patrí medzi poľovné revíry. Z predátorov je zastúpený myšiak hôrny a sova lesná.

 
)
  Adresa
920 01 Hlohovec
 
  Kategórie
 
  Najbližšie zástavky (vzdušnou čiarou)
  • Hlohovec,,Jašter 1,3km
  • Hlohovec,,pivovar 1,4km
  • Pastuchov,,rázc.I 1,4km
  • Pastuchov,,rázc.I 1,4km
  • Autobusová zastávka 1,4km