POI_CHA-Male-Vazky-(4)_Porast-trste

Chránený areál Malé Vážky

Chránený areál Malé Vážky sa nachádza v k.ú. obce Červeník, na pravo od cesty z Leopoldova do Maduníc. Malé Vážky sú mokrade predstavujúce zvyšok mŕtveho ramena Váhu s miestnym ekologickým významom obrastené vŕbou krehkou a trsťou. Ako mokraď má chránený areál v krajine celkovú ekostabilizačnú funkciu pretože. Pre stály zdroj vody je biotopom viacerých druhov obojživeľníkov, rýb a vtákov. Dôvodom ochrany je aj vzácny Blatniak tmavý.

Bohužiaľ je CHA aj vhodným príkladom ako by podobné územia vypadali bez štátnej ochrany prírody. Bezprostredne pri južnej hranici chráneného areálu je pozostatok divokej skládky.

Na území chráneného areálu platí 4. stupeň ochrany.

 
)
  Adresa
920 42 Červeník
 
  Kategórie
 
  Najbližšie zástavky (vzdušnou čiarou)
  • Červeník,,rázc.I 260m
  • Červeník,,rázc.I 290m
  • Červeník,,Sl.správa ciest 630m
  • Červeník,,Mlynská ul. 980m
  • Červeník,,rázc.II 990m