POI_Strkovka-pri-Leopoldove_-(3)

Štrkovka pri Leopoldove

"Leopoldovské štrkovisko v okrese známe ako ""Štrkovka"" vzniklo ťažbou najmladších, štvrťohorných sedimentov - piesku a štrku počas konca minulého storočia. Vodná plocha aktuálne slúži na krátkodobé rekreačné účely a je vyhľadávaným miestom nadšencov vodných športov, športového rybolovu a kempovania. Navzdory faktu, že kvalita vody pre kúpanie nie je orgánmi kontrolovaná, je Štrkovka obľúbeným prírodným kúpaliskom okresu. V zime slúži ako ľadová plocha.

Obnažené strmé brehy lemuje prevažne topoľ čierny a vŕba biela. Zo živočíchov tu možno vidieť ""raňajkovať"" pôvodne severoamerický druh hlodavca - ondatru pižmovú. Z hmyzu je bežným zástupcami vážky, šidlá, korčuliarky. Štrkovka je z troch svetových strán ohraničená agrobiocenózami. Len z východnej strany je bezprostrednou hranicou Drahovský kanál. Často možno pozorovať aj zajaca poľného, bažanta poľovného. Zaujímavým zážitkom je aj konfrontácia s poľnohospodárskym škodcom - chrčkom poľným, ktorého energické chrčanie a skákanie vie niekedy riadne postrašiť. Na juhu Štrkovka susedí so záhradkárskou osadou, ležiacou v blízkosti sútoku kanálu so starým korytom Váhu - ""Hlohoveckom hučáku"". Zhruba po jednom kilometeri spevnenej cesty na sever popri kanály môžeme prísť k štrkovisku Ypsilonka, prípadne pokračovať ďalej k chránenému areálu Malé Vážky.

 
)
  Adresa
920 41 Leopoldov
 
  Kategórie
 
  Najbližšie zástavky (vzdušnou čiarou)
  • Železničná zástavka Leopoldov zast. 960m
  • Červeník,,rázc.I 1,5km
  • Červeník,,rázc.I 1,5km
  • Leopoldov,,park 1,6km
  • Červeník,,Sl.správa ciest 1,7km