POI_Mrtve-rameno-Vahu_Pohlad-z-mosta

Mŕtve rameno Váhu

Mŕtve rameno je zvyšok pôvodného koryta Váhu a slúži ako dokonalá ilustrácia pôvodných biotopov mäkkého lužného lesa. Mŕtve rameno má hydrologický režim previazaný so súčasným korytom Váhu. Na brehoch ramena z typických zástupcov flóry upútajú najmä mohutné vrbiny a topoliny. Z bahnitého dna vyrastajú trste, pálky, kosatce a kvety ohrozenej leknice žltej.

Zo zástupcov fauny prostredie mokrade vyhovuje rodu vážiek, šidiel, úžovke fŕkanej, či kačici divej.

Na brehu ramena sa pôvodne nachádzala budova klubu vodákov. V súčasnosti je budova spadnutá. Mokrade majú nie len ekologický, ale aj estetický a rekreačný význam. Pri sanitačnom prietoku Váhu spadne hladina vody tak nízko, že sa uzavrie vstup do ramena, čo umožní prejsť suchou nohou na severovýchod cez lúku porastenú vŕbou a topoľom bielym až k ""Hlohoveckému hučáku".

 
)
  Adresa
920 01 Hlohovec
 
  Kategórie
 
  Najbližšie zástavky (vzdušnou čiarou)
  • Hlohovec,,Peterská ul. 740m
  • Hlohovec,,Peterská ul. 740m
  • Hlohovec,,žel.st. 990m
  • Železničná stanica Hlohovec 1,1km
  • Hlohovec,,Hlohová ul. 1,1km