POI_Bazantnica-(2)

Bažantnica

V okolitom lesnom poraste môže zazrieť aj zajaca poľného. Okolité bahniská sú domovom diviaka lesného. Stopy jeho srsti sú dobre viditeľné najmä na mladých duboch, ktoré využíva na "poškrabkanie". 

Na remízkach sa zvyknú pásť stáda srnčej zveri. Srna na obranu malého potomka s bielymi bodkami vydáva zvuk podobný štekaniu psa. Odvádza tak pozornosť votrelca na seba a snaží sa ho odlákať.

Poloha umožňuje vydať sa a ktorúkoľvek svetovú stranu; na juh do Sasinkova, na juhovýchod na Klačany, na sever do Hlohovca a na západ do Bojničiek.
 
)
  Adresa
920 01 Hlohovec
 
  Kategórie
 
  Najbližšie zástavky (vzdušnou čiarou)
  • Kľačany,,žel.zast. 2,9km
  • Kľačany,,žel.zast. 2,9km
  • Železničná stanica Kľačany 2,9km
  • Sasinkovo,,MŠ 2,9km