POI_Na-polnej-za-Dvornikmi_-(3)

Hniezdiská za Dvornikmi

Nachádzame sa tesne nad obcou Dvorníky. Cesta smerujúca do poľa by nás severovýchodným smerom pozdĺž potoka Slatinka zaviedla do "Bažantnice" alebo "Sasinkova".  Ako prvé nás upútajú obnažené steny sprašovej tabule Nitrianskej pahorkatiny, ktoré ako hniezdiská využívajú nie len druhy blanokrídleho hmyzu.

Kolmé steny z jemného materiálu s dostatočným voľným priestorom pod hniezdom vyhľadávajú od apríla do augusta aj kolónie vtákov: Dážďovníka tmavého a Brehuľa hnedej.

Obidva druhy sú typické svojím prudkým letom a hniezdením v stenách. Dážďovník sa tomuto faktu tak prispôsobil, že zo zeme pre zakrpatené nožičky nedokáže vzlietnuť. Rozlišovacím znakom medzi týmito hniezdičmi je biele bruško Brehule a kosákovito ohnuté krídla dážďovníka.

Biotop tohto charakteru je v krajine už vzácnosťou, nakoľko v dnešnej dobe bol ich vznik prirodzenými erozívnymi procesmi kultiváciou krajiny odstránený. Preto je nutné biotopy chrániť a udržiavať. Podľa zákon a medzinárodného dohovoru podliehajú počas hniezdiská počas výskytu vtákov ochrane.

 
)
  Adresa

920 56 Dvorníky

 
  Kategórie
 
  Najbližšie zástavky (vzdušnou čiarou)
  • Dvorníky,,ZŠ 560m
  • Dvorníky,,nám. 910m
  • Dvorníky,,nám. 920m
  • Dvorníky,,č.d.574 1,4km
  • Dvorníky,,č.d.574 1,4km