POI_Polna-cesta-z-hora-od-Dvornikov_-(4)_smer-juh

Pod Dvorníkmi pri Váhu

V mieste, kde pole pod vysielačom Dvorníky ohraničuje koryto Váhu, sa naskytá skutočne impozantný pohľad do minulosti.

Pôvodne zregulované koryto Váhu vytvára široký tok s dvoma prúdnicami obtekajúci po stranách drobného ostrova. Váh na tomto mieste uložil mohutné naplaveniny štrkov a pieskov.

Plytké koryto s obľubou vyhľadávajú nie len typicky vodné vtáky ako volavky a kormorány, ale s času na čas zazrieť aj jastraba, či kane.

Hojnosť hmyzu láka aj majstrov prudkého letu brehule, lastovičky a dážďovníkov.

Miesto je pripomienkou pôvodnej krásy a zároveň nebezpečenstva, ktoré predstavoval pôvodný, neupravený Váh. 

S veľkou obľubou je vyhľadávané vodákmi i turistami pre možnosť vydať sa štyrmi smermi: severne pod Posádkou do Hlohovca, východne do obce Dvorníky a južne - smerom na Dolné Borody.

Zhruba 1,5 km južnejšie sa na ľavom brehu Váhu nachádza kompa, ktorá umožní prechod na západ - pravý breh Váhu a napojenie sa na ""trnavskú"" cyklotrasu CZT-5206 v obci Šúrovce.

 
)
  Adresa
920 56 Dvorníky
 
  Kategórie
 
  Najbližšie zástavky (vzdušnou čiarou)
  • Siladice,,Jednota 850m
  • Siladice,,MŠ 1,3km
  • Siladice,,MŠ 1,3km
  • Dvorníky,Posádka 2,3km
  • Železničná stanica Dolne Zelenice 2,4km