POI_Pramen-pod-Tokajkou-(3)_pohlad-od-ZO

Prameň pod Tokajkou

Ten koho neodradí hustý porasť trste má možnosť ovlažiť sa v miestnom prameni pod Tokajkou.

Prameň vyviera pod sprašovou stenou Nitrianskej pahorkatiny porastenou náletovými drevinami s dominujúcim agátom bielym.

Prameň má lokálny význam a je využívaný ako neoficiálny úžitkový vodný zdroj najmä pre vyššie položenou chatovou osadou Tokajka. Do osady vedie z prameňa chodník severným smerom.

Oblasť Tokajka bola pre juhozápadné svahy s výskytom ponikleca černastého a hlaváčika jarného v miestnom územnom systéme ekologickej stability navrhnutá ako chránený areál.

 
)
  Adresa
920 01 Hlohovec
 
  Kategórie
 
  Najbližšie zástavky (vzdušnou čiarou)
  • Horné Zelenice,,Terezov 1,5km
  • Autobusová zastávka 2km
  • Horné Zelenice,,obec 2,4km
  • Hlohovec,Šulekovo,Mier 2,4km
  • Dvorníky,Posádka 2,9km