Múzeum väzenstva

Archív zboru väzenskej stráže spravuje množstvo archívnych dokumentov súvisiacich s činnosťou väzenstva na Slovensku. Pri zhromažďovaní a komplexnej starostlivosti o tieto doklady vznikla myšlienka vytvoriť múzeum, ktoré by prostredníctvom nazbieraného materiálu dokumentovalo dejiny väzenstva na území Slovenska. Archív zabezpečuje prevádzku Múzea väzenstva a jeho stálu expozíciu v priestoroch administratívnej budovy archívu. Múzeum tvoria zbierkové dokumenty písomného, fotografického i predmetového charakteru. Keďže sa múzeum nachádza v priestoroch stráženého objektu, kde je pohyb osôb prísne kontrolovaný, tak jeho návšteva je podmienená získaním povolení na vstup. 
)
  Adresa

920 41 Leopoldov

 
 
  Najbližšie zástavky (vzdušnou čiarou)
  • Železničná zástavka Leopoldov zast. 310m
  • Leopoldov,,park 840m
  • Leopoldov,,zdrav.str. 900m
  • Autobusová zastávka 990m
  • Hlohovec,Šulekovo,rázc. 1,2km