Kostol_08

Rímskokatolícky kostol sv. Martina biskupa

Rímskokatolícky kostol sv. Martina biskupa je pôvodne v jadre stredoveký. V 18. storočí bol obnovený a v prvej tretine 20. storočia rozšírený a prestavaný. Ide o jednoloďovú stavbu so segmentovým uzáverom presbytéria. Ku kostolu je pristavená kaplnka a na západnom priečelí vstavaná veža. Zaujímavé je aj vnútorné vybavenie kostola. Je tu umiestnená ranogotická kamenná krstiteľnica zo začiatku 14. storočia, renesančná svätenička z roku 1630, barokové plastiky svätcov na chóre.

 
)
 
  Najbližšie zástavky (vzdušnou čiarou)
  • Merašice,,kino 30m
  • Merašice,,kino 80m
  • Merašice,,Jednota 420m
  • Dolné Otrokovce,,obec 2,3km
  • Dolné Otrokovce,,cintorín 2,7km