POI_Cez-Horny-Dudvah-na-strkovisko-Ratkovce

Cez Horný Dudváh k štrkovisku obce Ratkovce

Nachádzame sa v katastri obce Ratkovce na nespevnenej ceste pôvodne vedúcej východným smerom cez lužný les k Ratkovskému štrkovisku v mieste kde cesta križuje Horný Dudváh. Zaujímavosťou miesta je samotná rieka - Horný Dudváh. Táto typicky nížinná rieka tečie od Čachtíc kultúrnou stepou Dolnovážskej nivy paralelne s Váhom, pričom odvodňuje východné svahy Malých Karpát a do koryta ústi až pri obci Siladice. Koryto rieky lemujú porasty jaseňov, brestov, dubov a bázy. Dlhé "odlúčenie" Dudváhu od Váhu vzniklo v dôsledku naplavenia mohutných sedimentov samotným Váhom. Prítomnosť sedimentov je zreteľne prítomná na zhruba 1,3 km severoseverovýchodne vzdialenom štrkovisku obce Ratkovce. Nakoľko lužný lesík od štrkoviska oddelila diaľnica, je potrebné prejsť k výjazdu obce Červeník.
 
)
  Adresa
920 42 Ratkovce
 
  Kategórie
 
  Najbližšie zástavky (vzdušnou čiarou)
  • Autobusová zastávka 690m
  • Ratkovce,,rázc. 690m
  • Žlkovce,,rázc.II. 1km
  • Žlkovce,,obec 1,1km
  • Žlkovce,,obec 1,1km