POI_Madunicka-vyhliadka_-(2)_smer-zapad

Madunická vyhliadka

Bezprostredne za Madunickým mostom cez Drahovský kanál je lokalizované jedinečné miesto. Ide o jedinú verejne prístupnú vyhliadku na Dolnovážskej nive. V dôsledku údržby vodného diela Vážskej vodnej kaskády vznikol umelý kopec s úžasným 360 stupňovým panoramatickým výhľadom. Za vhodných poveternostných podmienok môžme z kopca sledovať hrebeň Malých Karpát ťahajúci sa od západu až po Nové Mesto nad Váhom. Z východnej strany zasa Považský Inovec. Južná strana vyhliadky ponúka pohľad na pôvodné koryto Váhu a Drahovský kanál. Severná strana odhaľuje smer cyklotrasy CZT-002. Červená cyklotrasa vedie od vyhliadky ľavým brehom kanála Váhu, popri štrkoviskách obce Madunice k ďalšiemu mostu. Po prechode mostom pri obci Drahovce vedie CZT-002 pravým brehom kanála až na hrádzu vodnej nádrže a chráneného areálu Slňava pri Piešťanoch.

Pre dobrodružnejšie založených turistov sa na východ od Madunickej vyhliadky naskytá jedinečná príležitosť - pri nízkej hladine Váhu, prebrodiť staré rameno a cez Koplotovské štrkoviská prejsť k termálnemu kúpalisku. Komu by sa žiadalo putovať ďalej môže na východ cez Koplotovský chotár na červenú turistickú značku 0705a. Pri stúpaní na východ sa naskytne ďalší z nádherných výhľadov - tentokrát na samotnú vyhliadku.

 
)
  Adresa
922 42 Madunice
 
  Kategórie
 
  Najbližšie zástavky (vzdušnou čiarou)
  • Madunice,,Jednota 1,1km
  • Koplotovce,,obec 1,1km
  • Koplotovce,,obec 1,2km
  • Madunice,,Nákupné str. 1,2km
  • Koplotovce,,hor.koniec 1,4km