IMG_1411

Zámocká záhrada

Z korčuliarskej dráhy na ľavostrannej hrádzi Váhu je v mieste pôvodného mosta Hlohovec - Šulekovo možné zísť do unikátneho krajinárskeho parku - Zámockej záhrady.

Záhrada bola vybudovaná za grófa Erdődyho a je úžasným príkladom dôvtipu a zručnosti našich predkov, ktorý dokázali využiť hranicu medzi Nitrianskou pahorkatinou a Dolnovážskou nivou k vybudovaniu unikátneho parku.

Krajinársky jedinečným hodnotám zámockej záhrady nepochybne patrí možnosť výstupu od zrkadliaceho umelého jazierka na Dolnovážskej nive, cez francúzske terasy zámku a altánok až k vyhliadke z Nitrianskej pahorkatiny na kopci Šianec 296 m.n.m.

Dôvodom ochrany záhrady (pôvodne chráneného areálu) sú chránené stromy, z ktorých viaceré prekračujú vek 200 rokov. K najhodnotnejším a štátom chráneným druhom patrí s typicky tmavočervenou, šupinovito rozpukanou borkou takmer 130 ročná Borovica lesná, typickými plodmi približne 160 ročný Buk lesný. Najpočetnejší porast stromov "maskáčovo" rozpukanou borkou s troj až päť početnými slabo plytko vykrajovanými listami tvorí cca 200 ročný Platan javorolistý.

Na kvetinových terasách parku môžeme s červenými jedovatými plodmi nájsť 100 ročné porasty tisu a jednu z najstarších katálp bignóniolistých na Slovensku. Z historicky cenných objektov je prírodne najzaujímavejší skleník, ktorý svojho času pestoval aj exotické druhy drevín.

Záhrada je prístupná aj druhým vjazdom od Šomodskej ulice.

 
)
  Adresa
Nábrežie A. Hlinku, 920 01 Hlohovec
 
 
  Najbližšie zástavky (vzdušnou čiarou)
  • Autobusová zastávka 470m
  • Hlohovec,,Hlohová ul. 950m
  • Hlohovec,,Hlohová ul. 1km
  • Hlohovec,,Hlohová ul. 1km
  • Hlohovec,,pošta MHD 1,1km