POI_PR-Sedliska_Pohlad-ponad-kavyl

Prírodná rezervácia Sedliská

Rozprestiera sa na najjužnejšom výbežku Považského Inovca, na juhozápadných dolomitových svahoch Považského predhoria, v k.ú. Hlohovec. Vegetačný kryt tvoria suchomilné a teplomilné lúčne spoločenstvá, ktoré vznikli po odstránení lesa a následným využívaním územia na pastvu. Floristicky je lokalita veľmi zaujímavá, s hojným výskytom ponikleca veľkokvetého (Pulsatilla grandis) a hlaváčika jarného (Adonis vernalis). Okrem týchto dominujúcich druhov sa tu vyskytujú i ďalšie chránené a vzácne druhy flóry, napr. sinokvet mäkký (Jurinea mollis), veternica lesná (Anemone sylvestris), kosatec nízky (Iris pumila), kavyľ Ivanov (Stipa joannis), jasenec biely (Dictamnus albus), veternica hájna (Anemone nemorosa), mechúrnik stromovitý (Colutea arborescens) a v posledných rokoch znovu potvrdený poniklec lúčny černastý (Pulsatilla pratensis subsp. nigricans), niektoré druhy vstavačov (Orchis tridentata, O. militaris, O. purpurea) a i. Na teplomilné fytocenózy sú viazané živočíšne spoločenstvá s veľkým množstvom teplomilného hmyzu. Charakteristické sú napr. koníky, typické motýle, boli tu zistené viaceré vzácne druhy z čeľade bystruškovitých (Carabidae), ale vyskytuje sa tu tiež vzácna modlivka zelená (Mantis religiosa), sága stepná (Saga pedo) a iné. Zo stavovcov sú charakteristické jašterica zelená a strnádka lúčna. Na území prírodnej rezervácie platí 5. stupeň ochrany. Zdroj: MÚSES, Hlohovec AUREX, s.r.o.

 
)
  Adresa
920 01 Hlohovec
 
 
  Najbližšie zástavky (vzdušnou čiarou)
  • Hlohovec,,Jašter 1km
  • Hlohovec,,pivovar 1,1km
  • Autobusová zastávka 1,2km
  • Pastuchov,,rázc.I 1,5km
  • Pastuchov,,rázc.I 1,5km