POI_Hlohovecky-hucak_(3)

Hlohovecký hučák

Dobudovaním vodného diela Drahovce - Madunice v septembri 1961 došlo v riečnom kilometri 119,2-101,2 k oddeleniu starého koryta Váhu a vybudovaniu derivačného kanálu. Pri vyústení kanálu do pôvodného koryta vznikol pre typický hluk valiacej sa vody - Hlohovecký hučák, miesto významu historického, ekologického a krajinárskeho. Realizáciou vodného diela došlo natrvalo k regulácií hydrologického režimu Váhu, tz. významnej ekologickej zmene. Ilustráciou pôvodnej krásy alúvia Váhu sú už len útržky mokradí a luhov pozdĺž celého toku okresu Hlohovec. Tieto alúvia boli navrhnuté v rámci miestneho systému územnej stability okresu Hlohovec za chránené areály. Pozitívny význam regulácie je dostatok chladiacej vody pre jadrovú elektráreň Jaslovské Bohunice, protipovodňová ochrana a po dobudovaný Vážskej vodnej kaskády plánovaná lodná doprava. Zrkadlenie alejí topolín v hladine Váhu, či kanála počas jesenných mesiacoch poteší nejedného fotografa. Zaujímavý pohľad je v zime na masy lámajúceho sa ľadu perejách hučáku.

 
)
  Adresa
920 01 Hlohovec
 
 
  Najbližšie zástavky (vzdušnou čiarou)
  • Hlohovec,,Peterská ul. 1,2km
  • Hlohovec,,Peterská ul. 1,2km
  • Železničná zástavka Leopoldov zast. 1,3km
  • Autobusová zastávka 1,3km
  • Hlohovec,,pivovar 1,4km