POI_Niva-Vahu-pri-Siladiciach

Niva Váhu pri obci Siladice

Zhruba 170 metrov na východ od päty hrádze smerom k Váhu sa nachádza krajinársky významné miesto. Miesto ilustruje pôvodný krajinný ráz Dolnovážskej nivy okresu Hlohovec, pred reguláciou Váhu vybudovaním vodných diel. Počas jary je zastávka záplavovým územím, tz. inundačnom pásme. Niva Váhu v čase leta tu však dosahuje šírku tamer 200 metrov a dá sa prebrodiť na druhú stranu. Z kolmých terás štrkopieskov na východe tak možno prejsť na cestu do obce Dvorníky, juhovýchodne na fialovú cyklotrasu smerom cez vinohrady Dolné Borody, na štátnu cestu lemujúcu prírodnú rezerváciu Dubník až do Serede. Zastávka je všetranne vyhľadávaná. Ponúka priestor na prechádzky, beh, táborenie, rybačku, no dostupnosť automobilom ju predurčuje najmä za vodácku zastávku - zhruba 240 metrov severovýchodne je možnosť pohodlného nalodenia.

 
)
  Adresa

920 52 Siladice

 
 
  Najbližšie zástavky (vzdušnou čiarou)
  • Siladice,,Jednota 560m
  • Siladice,,MŠ 920m
  • Siladice,,MŠ 940m
  • Železničná stanica Dolne Zelenice 2,2km
  • Dolné Zelenice,,obec 2,4km