Pohľad na juh od miesta

Na pieskovcovej tabuli

Približne 200 metrov od plynového mosta pri obci Zelenice, sa pri nízkom prietoku naskytá jedinečná príležitosť nazrieť do "geologickej učebnice prírody". Naplavené horniny talúvia tu skrývajú zaujímavé paleontologické nálezy - odtlačky fosílií lastúrnikov. Vďaka geomorfologickému formovaniu územia riekou Váh tu vidno sedimenty, ktoré počas obdobia kvartéru uložila rieka. Obnažený pravý breh tu "dláždi" mocná pieskovcová tabuľa. Pórovitá, žltkastá hornina vznikla spevnením piesku. Jej základnými zložkami sú kremeň, živec, kalcit.

Vplyvom abrazívnej sily vody v tabuli vytvorila rieka Váh vhodný biotop pre život drobných vodných organizmov a poteru rýb. Počas leta tu rybárom z neďalekých obcí Zelenice a Siladice konkuruje úžovka fŕkaná. Nad vodnou hladinou trepotavo poletuje smaragdovo zelená - hadovka obyčajná.

 
)
  Adresa
920 52 Dolné Zelenice
 
 
  Najbližšie zástavky (vzdušnou čiarou)
  • Dvorníky,Posádka 1km
  • Dolné Zelenice,,obec 1,4km
  • Dolné Zelenice,,obec 1,4km
  • Siladice,,Jednota 1,5km
  • Železničná stanica Dolne Zelenice 1,8km