POI_Rybarska-chata-Jalsove_-(2)_chata

Rybárska chata v Jalšovom

Chata sa nachádza na alúviu Váhu a je významnou križovatkou ciest nielen turistov, ale aj vodákov z dôvodu jej ľahkej dostupnosti rôznymi dopravnými prostriedkami. Priamo pred chatou sa stretávajú katastre obcí Koplotovce a Jalšové. Navzdory faktu, že chata leží v katastri prvej obce pomenovanie dostala po obci druhej. Priamo pred chatou na štátnej ceste z Piešťan do Hlohovca, je umiestnená aj zastávka SAD.

Na juhovýchod od chaty vedie údolnicou bukového lesa Hlbokej doliny cesta, predeľujúca hlohovecký chotár od jalšovského. Cesta vedie popod ďalší opustený lom dolomitu a končí na červenej turistickej značke TZT-0705a. Pri vstupe do lesa sa na severovýchod stáča lesná cesta, ktorou môžme opatrne výjsť ponad erodovanú stenu k Vodáckej vyhliadke alebo penziónu Mier. Hlavnými zástupcami flóry v okolí chaty sú spoločenstvá mäkkého luhu.

Možnosť prenocovať je hneď niekoľko; v stane, v chate alebo v neďalekom zrekonštruovanom penzióne Mier nad vodáckou vyhliadkou vo výške 225 m.n.n.

 
)
  Adresa
920 01 Koplotovce
 
 
  Najbližšie zástavky (vzdušnou čiarou)
  • Jalšové,,chata Mier 170m
  • Jalšové,,obec 1,3km
  • Jalšové,,obec 1,3km
  • Koplotovce,,hor.koniec 2,1km
  • Madunice,,Mobilier 2,5km