kostol_03

Rímskokatolícky Kostol sv. Martina biskupa

Pôvodne to bol jednoloďový románsky sakrálny objekt z 13. storočia, z ktorého sa zachovala iba veža s architektonickým detailom združených okien v dvoch podlažiach. Kostol bol v rokoch 1764 – 65 rekonštruovaný. Významné stavebné úpravy sa realizovali v roku 1883. Bol vybudovaný trojloďový kostol a zvýšená veža. Objekt predstavuje trojlodie s polygonálnym uzáverom presbytéria, pristavenou sakristiou a vstavanou vežou, pred ktorou je pristavená predsieň. Presbytérium má lunetovú klenbu, hlavná loď je zaklenutá českou, bočné ruskou klenbou. Veža je situovaná na strednú os priečelia, zakončená je zvoncovou prilbou. V pôvodnej časti veže je zachované románske okienko so stredným stĺpikom. Časť vnútorného vybavenia kostola je barokového charakteru a časť pochádza až z 20. storočia.

 
)
  Adresa
Horné Zelenice
 
 
  Najbližšie zástavky (vzdušnou čiarou)
  • Horné Zelenice,,obec 740m
  • Dolné Zelenice,,obec 1,5km
  • Dolné Zelenice,,obec 1,5km
  • Dvorníky,Posádka 1,7km
  • Horné Zelenice,,Terezov 1,9km