Obrazok_265

Zámocký jazdecký klub

Zámocký jazdecký klub vznikol v roku 1993 ako samostatná, nezávislá a apolitická spoločenská organizácia, vykonávajúca svoju činnosť v oblasti telesnej výchovy a športu. Právnou formou ZJK je občianske združenie. Názov si dal podľa miesta vzniku, klub začal so svojou činnosťou v hlohovskej Zámockej záhrade. Od svojho ustanovenia pôsobil ako agilný organizátor podujatí pre deti, od roku 1994 aj ako usporiadateľ jazdeckých pretekov.

V roku 1998, odkedy sídli ZJK v Maduniciach, sa začala nová etapa jeho existencie. Napriek nedostatku finančných prostriedkov sa podarilo vďaka výdatnej pomoci obce a madunického družstva brigádnicky zrekonštruovať maštaľnú budovu. Finančné dary od sponzorov umožnili zakúpiť boxové ustajnenia pre kone a svojpomocne bola vybudovaná na dané podmienky kvalitná parkúrová plocha. Od roku 1999 za začala písať éra Cibuľových parkúrov, ktoré sú každoročne súčasťou Cibuľových slávností, poriadaných obcou v mesiaci august. V areáli madunického PVOD sa zakladá príťažlivé športové a rekreačné prostredie pre celú západoslovenskú oblasť. Okrem parkúrového skákania sa klub venuje aj práci s deťmi prevažne predškolského veku, snaží sa v nich v rámci environmentálnej výchovy pestovať ušľachtilé vzťahy k prírode a všetkému živému.

 
)
  Adresa
Vážska 521, 922 42 Madunice
 
  Kontakt
predseda ZJK: Jana Potocká
tel.: 0918 767 767
e-mail: zjk@zjk.sk
web: www.zjk.sk www.drezura.zjk.sk
 
 
  Najbližšie zástavky (vzdušnou čiarou)
  • Madunice,,Jednota 690m
  • Madunice,,Nákupné str. 700m
  • Koplotovce,,obec 1,6km
  • Koplotovce,,obec 1,7km
  • Železničná zástavka Madunice 1,7km