P8067708

Františkánsky kláštor a kostol Všetkých svätých

Oba objekty stoja na Františkánskom námestí a sú vzájomne prepojené. Obe budovy majú gotický základ s výraznými renesančnými a barokovými úpravami. Podľa doterajšej pamiatkarskej literatúry kláštor i kostol vznikli v roku 1492, keď Vavrinec Ujlaky povolal do Hlohovca žobravý rád františkánov.
Objekt kostola je starší ako kláštor, pričom ten bol ku kostolu pristavený v druhej polovici 14. storočia s pôdorysom v tvare písmena L. Ďalšími stavebnými úpravami sa kláštor dobudoval a uzatvoril zo všetkých štyroch strán. Ku kostolu pri severnej stene presbytéria bola postavená hranolová veža. Z tohto obdobia sú zdokumentované mnohé výrazné neskorogotické architektonické prvky. Objekt bývalého kláštora je štvorkrídlová dvojpodlažná stavba s vnútorným dvorom uprostred. Chodby a miestnosti sú zaklenuté krížovými klenbami a valenými klenbami s lunetami. Do vnútorného dvora sú orientované teraz zasklené, pôvodne otvorené oblúkové arkády. Na stene vnútorného dvora sú umiestnené rekonštruované (2011) slnečné hodiny s maľbou slnka uprostred. Medzi dominanty kláštorného interiéru patrí refektár (pôvodne kláštorná jedáleň). Tento priestor zaujme bohatou štukovou výzdobou a dobovým nábytkom. Dnes sa využíva pri rôznych kultúrno-spoločenských udalostiach (svadobné obrady, koncerty, recitály atď.). Väčšiu časť kláštora dnes využíva Vlastivedné múzeum v Hlohovci, kde v priestoroch umiestnilo a sprístupnilo viaceré expozície prírodovedného a spoločenskovedného charakteru.

 
)
  Adresa
Františkánske námestie, 920 01 Hlohovec
 
 
  Najbližšie zástavky (vzdušnou čiarou)
  • Hlohovec,,Hlohová ul. 360m
  • Hlohovec,,Hlohová ul. 360m
  • Hlohovec,,žel.st. 430m
  • Hlohovec,,Hlohová ul. 460m
  • Železničná stanica Hlohovec 510m