Nová kniha o Hlohovci

Dňa 15. februára 2013 sa v priestoroch refektára Vlastivedného múzea uskutočnila slávnostná prezentácia knihy Mariána Kamenčíka Vďačná pamiatka fraštackému richtárovi, ktorá prináša pohľad na dejiny mesta Hlohovec z prelomu 18 a 19. storočia. Pri príležitosti 650. výročia udelenia trhových výsad mestečku Hlohovec a 900. výročia jeho prvej písomnej zmienky bola kniha symbolicky pokrstená červenými plodmi hlohu, rastliny, ktorá prepožičala meno nášmu mestu. Publikácia prináša dodnes nepublikovaný rukopisný text oslavnej básne z roku 1827, prostredníctvom ktorej autenticky spoznávame každodenný život starých Hlohovčanov.

Knihu je širokej verejnosti dostupná v Mestskej knižnici v Hlohovci, Vlastivednom múzeu v Hlohovci a v kníhkupectve ANDA.

Vdacna_pamiatka_small