Zelenické leto 2013

Obec Horné Zelenice a OZ TUMIDA z Horných Zeleníc si Vás dovoľujú čo najsrdečnejšie pozvať na akcie konané počas tohtoročného leta. Obec v spolupráci s občianskym združením pripravila vystúpenie miestnych umelcov a folklórnych skupín, športové a gastronomické súťaže a výstavu fotografií a obrazov.

Viac info na : https://www.facebook.com/OzTumida  resp. http://horne.zelenice.sk/