Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Hlohovec - DOTAZNÍK

    Vážení občania,

touto cestou Vás chcem informovať, že Mesto Hlohovec začalo proces prípravy strategického dokumentu:

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Hlohovec na roky 2014 – 2020

Vzhľadom k tomu, že ide o dôležitý dokument, ktorý určí smerovanie mesta pre najbližších 6 rokov, budeme radi,
ak sa na jeho tvorbe aktívne zúčastníte. Predovšetkým Vás chcem požiadať o vyplnenie dotazníka,
ktorý nájdete na tejto internetovej adrese.


Za Vašu aktívnu účasť na tvorbe dokumentu a cenné pripomienky Vám vopred ďakujem.

S pozdravom

Peter Dvoran
primátor mesta