Vysvetľujúce stanovisko k článku ,,Drahá webstránka je stále nedostupná“.

Vysvetľujúce stanovisko k článku uverejnenom dňa 24. októbra 2012 na portáli www.hlohovecko.sk s názvom ,,Drahá webstránka je stále nedostupná“.

Ako tvorcovia a prevádzkovatelia portálu www.regionhlohovec.sk by sme radi zaujali stanovisko k článku zverejnenom spoločnosťou Regmedia s.r.o, ktorej konateľom je Ing. Miloš Kuchčák. Článok obsahuje zavádzajúce a polopravdivé informácie o projekte Via Hlohoviensis ako i o portáli cestovného ruchu, na ktorom práve ste.

Dôvody a hodnota projektu Via Hlohoviensis

V prvom rade by bolo treba spomenúť, že v rámci danej výzvy eurofondov (Regionálny operačný program) bolo možné financovať iba striktne stanovené neinvestičné/nehmotné aktivity (brožúry, filmy, internetové stránky, strategické dokumenty resp. režijné náklady na stretnutia (gastronómia, hudobné, športové podujatia)). V rámci danej výzvy sa nedali budovať lavičky, opravovať zámky, či stavať cyklotrasy. Mestá, resp. obce, ktoré sa do výzvy prihlásili museli predložiť projekt, ktorý obsahuje všetky tieto aktivity, vzhľadom na fakt, že iba takýto projekt dostane najvyšší počet bodov a má šancu uspieť. Obce okresu Hlohovec, na čele s mestom Hlohovec, nemali ani strategické dokumenty v cestovnom ruchu, ani spoločnú stránku a ani propagačné materiály a väčšina z nich v roku 2013 oslavuje 900-sté výročie prvej písomnej zmienky, kde budú hlavne propagačné materiály veľmi potrebné. Práve táto významná udalosť bola motívom pokúsiť sa získať finančné prostriedky na dôstojnú prezentáciu mesta. Preto sa mesto Hlohovec rozhodlo ísť do projektu a ako partnerov má obce okresu Hlohovec a podnikateľov v cestovnom ruchu. Ak by mesto Hlohovec nezískalo projekt, získala by ho iná obec v Trnavskom kraji, resp. by sa zdroje vrátili do rozpočtu Nemcov, Francúzov a iných čistých prispievateľov eurofondov. Mesto Hlohovec spolufinancuje projekt na úrovni 5% t.j. 11 000 €.

Portál cestovného ruchu okresu Hlohovec

Portál cestovného ruchu bol spustený 25.10.2012 po 14 dennom pripomienkovaní jeho obsahu obcami okresu Hlohovec. Spoločnosť Regmedia s.r.o na svojom portáli www.hlohovecko.sk zámerne neinformovala o nasledujúcich faktoch a ani raz sa neunúvala nás požiadať o rozhovor. Na portáli cestovného ruchu, ktorý bude mesto Hlohovec stáť 1375€ (celkový rozpočet 27 500 €) pracovalo päť ľudí desať mesiacov. Stránka nebeží na joomle alebo na inom voľne šíriteľnom redakčnom systéme. U stránok tohto typu sa vyžaduje platený redakčný systém s licenciami, pre jeho spoľahlivosť. Systém je tvorený systémom na správu obsahu, ktorý umožňuje ľahké rozširovanie a dopĺňanie údajov do budúcnosti, ako aj predprípravu na spustenie komunitných funkcií, ako sú napr. komentáre. Štatistiky ukazujú, že aj napriek krátkemu času od spustenia portálu prichádzajú návštevy už aj z vyhľadávania, a priemerný čas strávený na portáli 5 a pol minúty, pri priemernej návšteve 7,5 stránky. Naši programátori a grafici na tejto práci strávili cca 400 hodín v hodnote 8 000€. Stránka obsahuje i viac ako 45 virtuálnych prehliadok, ktorých každá má hodnotu 100€. Aby sme mohli obsah portálu zodpovedne naplniť museli sme spraviť dotazníkové prieskumy, osobne navštíviť a prechodiť kataster každej obce a stretnúť sa s poskytovateľmi služieb v cestovnom ruchu v okrese Hlohovec. V okrese Hlohovec neexistoval žiadny komplexný portál informujúci o pamiatkach, prírode, podujatiach či službách v cestovnom ruchu. Všetky informácie sme museli pracne zozbierať, z rozhovorov a sekundárnych zdrojov, spracovať a nahrať na stránku. Urobili sme vyše 3000 fotografií z ktorých viac ako 1500 máte možnosť vidieť na stránke a máte ich možnosť bezplatne používať, len nás prosím o tom informujte na info@regionhlohovec.sk. Jeden z členov tímu sa vzdal honoráru a na oplátku mu Hlohovecká regionálna rozvojová agentúra zasponzorovala vydanie knižnej publikácie o histórii mesta Hlohovec, ktorá bude dôstojnou formou reprezentovať naše mesto. Napĺňanie obsahu stránky bolo a je tvorené štyrmi zamestnancami, každý je odborníkom v inej oblasti (pamiatky, história a literatúra, príroda a služby cestovného ruchu). Pri prieskumoch trhu sme spolupracovali i so študentkou a katedrou regionalistiky a rozvoja vidieka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity. Spolu sme napĺňaním portálu strávili cca 1500 človekohodín v hodnote 7000€ (cena je pred zdanením a odvodmi). V zmluve s mestom sme sa zaviazali, že budeme portál i prevádzkovať a aktualizovať v období jeden a pol roka (900€) a poskytovať serverhosting v trvaní 3,5 roka (1000€) . Máme pripravenú i Facebook súťaž s vedomostným kvízom a cenami v celkovej hodnote cca 3300€. Pre anglickú verziu stránky bolo preložených cca 50 strán odborného textu v hodnote 750€. Suma sumárum stála práca na stránke cca 24 550€, t.j. miera zisku je 10,7%. Avšak tieto fakty sa spoločnosť Regmedia s.r.o neunúvala zistiť a preto neinformovanie o nich považujeme za zavádzanie verejnosti. Tieto druhy stránok sú úplne bežnou záležitosťou napr. v Českej republike, ktorá je v budovaní cestovného ruchu ďaleko pred nami.

Pravda

Snažili sme reagovať na už spomínaný článok i prostredníctvom diskusie na portáli www.hlohovecko.sk, avšak naše príspevky boli po pár minútach správcom zmazané. Je preto otázne, komu a za akým účelom slúži tento server, ktorého objektivita je otázna. Iba raz sme sa mali možnosť stretnúť s p. Kuchčákom i osobne a keď sme ho vyzvali aby informoval aj o inej práci mesta Hlohovec resp. Hlohoveckej agentúry (rekonštrukcie škôl, obecných úradov a chodníkov z eurofondov) jeho reakcia znela: ,,My si budeme písať čo chceme, toto nech si píše Život v Hlohovci“. Keď sme ho vyzvali, aby sám ocenil hodnotu jeho portálu, keď kritizuje cenu toho mestského, vyjadril sa: ,,Môj portál ma nevyčísliteľnú hodnotu“. Spomínaný článok taktiež hovorí o ukradnutých fotografiách našou spoločnosťou od spoločnosti Regmedia s.r.o. Pravda je taká, že ide o dve fotky nízkej kvality, ktoré agentúra na osem dní použila v Stratégii rozvoja cestovného ruchu okresu Hlohovec. Následne sme ich nahradili vlastnými. Pán Kuchčák na túto situáciu v decembri 2011 poukázal a žiadal čiastku 150€ za osemdňové použitie týchto fotografií. Počas roka sme spoločnosť Regmedia s.r.o dvakrát žiadali, aby predložila faktúru, ktorou sme chceli fotky v plnej sume uhradiť, no doteraz sme žiadnu faktúru nedostali. Spoločnosť Regmedia s.r.o sa stavia do pozície nezávislého média informujúceho o dianí v okrese Hlohovec prostredníctvom svojej stránky. Sťahuje a ukladá všetky dokumenty, ktoré sú zverejnené na mestskom zastupiteľstve mesta Hlohovec na svoj server. Ide však aj o dokumenty, ktoré nie sú financované z verejných zdrojov ale súkromnými spoločnosťami či fyzickými osobami, od ktorých si povolenie na zverejnenie nepýta. Podľa názorov právnych odborníkov tak svojou činnosťou sama porušuje autorský zákon, za ktorého porušovanie paradoxne kritizuje a nálepkuje iných.

Ďakujeme za pozornosť a prajeme pekné chvíle pri čase strávenom na našom portáli. Dúfame, že s vašou aktívnou pomocou sa bude dariť zlepšovať jeho služby.